Salas gamla vattentorn kan bli bostad.
Reportage från SR Västmanland från April 3, 2007
 
Nils Gunnar Ling från Sala Bandyklubb.
Reportage från SR Västmanland från April 22, 2007


Den Nya Detaljplanen för Gamla Vattentornet
Ladda ner pdf dokumentet från Sala Kommun 


Plankarta för ny tomt med Gamla Vattentornet
Ladda ner kartan från Sala Kommun 


Antikvarisk Förstudie, Sala Gamla Vattentorn
Kulturmiljövård Mälardalen, Sudie av Helena Sjökvist
Rapport 2007:87, från Sala Kommun


Introduktion till Gamla Vattentornet
Video från YouTube


Tegelfasaden på Sala Gamla Vattentorn
Dokumentation av Arkitektur, Video på YouTubehttp://www.sr.se/cgi-bin/vastmanland/nyheter/artikel.asp?Artikel=1292637http://www.sr.se/cgi-bin/vastmanland/nyheter/artikel.asp?Artikel=1292637http://www.sr.se/cgi-bin/vastmanland/nyheter/artikel.asp?artikel=1325308http://www.sr.se/cgi-bin/vastmanland/nyheter/artikel.asp?artikel=1325308http://www.sr.se/cgi-bin/vastmanland/nyheter/amnessida.asp?programID=112&Nyheter=1&grupp=2970&artikel=3131932http://www.sr.se/cgi-bin/vastmanland/nyheter/amnessida.asp?programID=112&Nyheter=1&grupp=2970&artikel=3131932http://www.sala.se/Global/1%20SALA%20KOMMUN/03%20Plandokument/Gamla%20vattentornet/Antagande/A%20PGB%20Vattentornet.pdfhttp://www.sala.se/Global/1%20SALA%20KOMMUN/03%20Plandokument/Gamla%20vattentornet/Antagande/A%20PK%20Vattentornet.pdfhttp://www.sala.se/Global/1%20SALA%20KOMMUN/03%20Plandokument/Gamla%20vattentornet/Antagande/A%20Kulturrapport%20Vattentornet.pdfhttp://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dnzt-Jti3TDs&ei=no3KToz8A4yJtweX3e3QCw&usg=AFQjCNFKeh-507fSGr5RPQLJ_fuESdCpuwhttp://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CC4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DG05ygh5mQ60&ei=no3KToz8A4yJtweX3e3QCw&usg=AFQjCNE_Q__ipnbu-HDokgeLUZxEZck8TQshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4shapeimage_1_link_5shapeimage_1_link_6shapeimage_1_link_7shapeimage_1_link_8shapeimage_1_link_9shapeimage_1_link_10
  Länkar