Sveriges första kvinnliga Arkitekt?
 
Agnes Magnell var en kvinnlig pionjär inom arkitektyrket. Hon antogs som elev på arkitektlinjen på Kungliga Tekniska Högskolan 1897. Mer än 20 år innan kvinnor fick tillträde till utbildning på KTH.
Agnes Magnell ritade vattentornet i Sala.
Sala Vattentorn som invigdes 1903 har en utformning som har gjort denna byggnadsprofil för Sala omtyckt och älskad av flera generationer. Tegelfasaden är unik med en mångfald fönster och utsmyckningar.
Fantastiskt Vackert.  
 
Bevarande av Vattentornets Arkitektur !
 
Med ambitionen att bevara Gamla Vattentornets unika arkitektur, historia och skönhet, har arbetet påbörjats med att försöka ge byggnaden ett nytt liv som enfamiljsbostad.
Invänding ombyggnad med installation av hiss, helt nya våningsplan med maximering av mycket begränsade bostadsytor samt nya krav på tillgänglighet och evakueringsmöjlighet vid brand eller annan fara ställer krav på nya och iderika lösningar.
En ny byggnad för garage och mekanisk utrustning ska också passa in i befintlig miljö.
 
För detta arbete har arkitekt Ingmar Lönngren från Lönngren arkitekter AB anlitats. Ingmar har bl.a. ansvarat för ombyggnad av kvarteret Ladugårdsbron i Stockholm för Utrikesministerhotellet och Musikaliska Akademien. Ingmar har från sin barntid anknytning till Sala.
Historisk Arkitektur