Gamla Vattentornet i Sala
 

Gamla Vattentornet i Sala är mycket vackert!!!

Placerat högt på en bergsknalle i Bråsta backe, 1 kilometer från centrala Sala, har gamla vattentornet varit en profil för staden allt sedan byggnationen år 1903. Tornet togs ur drift som fungerande vattentorn år 1963.
För Gamla Vattentornet har nu planeringsarbetet startat för att restaurera tornet och bygga om interiören till att bli en fungerande bostad enligt de ramar och begränsningar som är beskrivet i den nya detaljplanen (Detaljplanen finns att ladda ner via sektionen Länkar på denna hemsida). Restaurerings och ombyggnadsprojektet utgår från de unika värden som Gamla Vattentornet har som profil för Sala och de historiska och arkitektoniska värden som är förknippat med den estetiskt mycket tilltalande fasaden.
www.gamlavattentornet.se ska dokumentera och beskriva planeringen och den efterföljande byggnationen av en enfamiljsbostad i tornet.
Det finna också planer på att dokumentera detta unika byggprojekt i bokform baserat på bilder från alla faser av genomförandet, samt en beskrivning av Gamla Vattentornets historia.http://www.gamlavattentornet.seshapeimage_2_link_0

Efterlysning: Kunskap och dokumentation om Vattentornet (läs mera här).  
Video om Vattentornet finns att finna under LänkarInput.htmlshapeimage_4_link_0